E-ISSN 2149-9918
Derleme
Sanal kolonoskopi: Çekim tekniği ve klinik uygulamalar
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 64-69
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.385
Anahtar Kelimeler: Sanal kolonoskopi, polip, bilgisayarlı tomografi, kolonografi
Özet

Uygun barsak temizliği ve distansiyonunu takiben alınan ince aksiyel kesitlerden aksiyel, koronal ve sagital düzlemde oluşturulan reformat görüntüler, bilgisayarlı tomografi (BT) kolonografi ve konvansiyonel kolonoskopiye benzer üç boyutlu endolüminal görüntülerin oluşturulması yöntemi ise sanal kolonoskopi olarak adlandırılır. Sanal kolonoskopi, tüm kolonu tarayabilen bir yöntem olarak, kolorektal polip ve kanser taramasında önem kazanmıştır. Kolay, hızlı ve güvenli bir görüntüleme yöntemi olmasının yanı sıra, tıkayıcı lezyon varlığında lezyonun proksimalini de değerlendirmeye olanak sağlaması ve eş zamanlı olarak kolon dışı doku ve organların da incelenebilmesi önemli üstünlükleridir. Bununla birlikte, iyonizan radyasyona maruz kalınması ve saptanan lezyonlardan biyopsi yapılamaması en önemli dezavantajlarıdır. Günümüzde BT kolonografi, kolorektal kanser taramasında baryumlu kolon grafisi yerine tercih edilmeli, sanal kolonoskopi de konvansiyonel kolonoskopinin yapılamadığı durumlarda alternatifi, eksik kaldığı durumlarda ise tamamlayıcısı olarak kabul edilmelidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Radyoloji Derneği Son Güncelleme: 26.06.2018