E-ISSN 2149-9918
Popüler Makaleler
Hafif kafa travmalı çocuklarda beyin BT’nin rolü
(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 6-11)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.196
4966 kez görüntülendi
Bukkal alveolar soft part sarkom: MR görüntüleme bulguları
(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 39-40)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.178
2749 kez görüntülendi
Ulusal radyoloji kongrelerinde, ‘hasta dozu’ konulu bildiriler artmalı mı?
(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 19-23)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.191
2697 kez görüntülendi
Gastrointestinal stromal tümörler: Radyolojik - patolojik korelasyon
(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 1-5)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.300
2670 kez görüntülendi
Skrotal liposarkom ve eşlik eden inguinal herni: görüntüleme bulguları
(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 34-36)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.146
2545 kez görüntülendi
Nadir görülen psödoşilotoraksın BT'deki yağ-sıvı seviyesi görünümü
(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 37-38)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.33
2492 kez görüntülendi
Radyolojik sonuçların hastaya açıklanması konusunda, radyologların ve diğer klinisyenlerin tercihleri: Anket çalışması
(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 12-18)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.297
2451 kez görüntülendi
Batın sağ alt kadran ağrısının nadir bir sebebi: Apendiks mukoseli
(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 74-76)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.158
2445 kez görüntülendi
Edinsel safra yolu hastalıklarında görüntüleme bulguları
(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 24-33)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.170
2434 kez görüntülendi
Bilateral posterior iliak boynuzlar: Tırnak-patella sendromunun karakteristik bulgusu
(Turk Radyoloji Derg ; : -)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.422
2412 kez görüntülendi
Bilgisayarlı tomografi incelemelerinde PraCTdose Calculator ile etkin dozun saptanması
(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 44-51)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.295
2402 kez görüntülendi
Radyoloji çalışanlarının radyasyondan korunma farkındalığının değerlendirilmesi
(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 52-58)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.190
2397 kez görüntülendi
Budd-Chiari sendromlu hastada nadir bir yol: Transhepatik-perikardiakofrenik kollateraller
(Turk Radyoloji Derg ; : -)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.413
2338 kez görüntülendi
Duktus venozus agenezisi ve olası koryoanjiyom birlikteliği: Ender bir durum
(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 70-73)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.108
2294 kez görüntülendi
Akciğer tüberkülozu şüphesi bulunan çocukların BT incelemesinde, mediastinal ve hiler lenfadenopatilerin değerlendirilmesi: Gözlemciler arası uyum
(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 59-63)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.504
2183 kez görüntülendi
Sanal kolonoskopi: Çekim tekniği ve klinik uygulamalar
(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 64-69)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.385
2166 kez görüntülendi
Radyasyon kurbanı bir radyolog: Prof. Dr. Mim Kemal Öke (1884–1955)
(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 41-43)
1821 kez görüntülendi
Tanınız Nedir?
(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 84-84)
1299 kez görüntülendi
Lipomların nadir lokalizasyonları: BT ve MR görünümleri
(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 77-80)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.427
1213 kez görüntülendi
Benign kardiyak tümörlerde MR görüntüleme bulguları
(Turk Radyoloji Derg ; : -)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.149
1208 kez görüntülendi
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Radyoloji Derneği Son Güncelleme: 15.02.2017